Bufory czasu i sztafeta w łańcuchu dostaw

By Bernard Milian

Czy kiedykolwiek obserwowałeś sztafetę?

Każdy biegacz daje z siebie wszystko podczas swojej części wyścigu i przekazuje pałeczkę następnemu biegaczowi w określonym miejscu.

W sztafecie 4x100m do przekazania pałeczki jest 20m specjalnej strefy: 10m przed linią 100m i 10m po tej linii. Ta strefa określona jest widocznie na ziemi, aby umożliwić sportowcom dostosowanie swoich działań. Przekazywanie sztafety przed lub po tej strefie powoduje wykluczenie z wyścigu.

Ta 20-metrowa strefa na każdy 100-metrowy odcinek biegu stanowi zatem 20% całej przebytej drogi.

W naszych łańcuchach dostaw naturalnie prosimy każdego z graczy (dostawców, fabryki, centra dystrybucyjne) o jak najlepsze działanie (wysoki performance), ale potem nalegamy na przekazanie pałeczki w określonym terminie, a nawet o określonej godzinie – zwykle bardzo dokładnie.

Czy tak to działa?

Jeśli na przykład montujemy złożone systemy z wieloma komponentami, a nasze produkcja jest pod zamówienie (MTO), to wymagamy od wszystkich partnerów dostarczenia dokładnie na czas (JIT) ich komponentów do naszego montażu finalnego.

 

Innymi słowy, przetrenowani sportowcy mają prawo do 20% buforowej strefy czasowej na przekazanie pałeczki, ale w łańcuchu dostaw data musi być ściśle przestrzegana, a każde opóźnienie jest anomalią i przewinieniem.

W prawdziwym życiu naszych firm to przekazanie wymaga również elastyczności, zdefiniowania stref transmisji oraz odpowiedniego podejmowania decyzji (spowolnienia / przyspieszenia) z uwzględnieniem bieżącej pozycji w tej strefie.

Nazwijmy to buforem czasu. Bufor czasu jest bardzo podobny do obszaru, w którym następuje przekazanie w sztafecie, z tą różnicą, że w tutaj chodzi o przekazanie między poszczególnymi procesami lub operacjami (pomiędzy upstream a downstream).

Bufor ma za zadanie wchłonąć zmienność operacji poprzedzających i umożliwić płynne rozpoczęcie operacji następujących w odpowiednim czasie. Ten bufor czasowy składa się ze stref: czerwonej, żółtej i zielonej. Na jego podstawie, w zależności od naszej pozycji w tym buforze, podejmujemy decyzje kierunkowe: przyspieszając, zwalniając, dając pierwszeństwo temu zleceniu, a nie innemu.

Kiedy produkujesz na zamówienie (Make to Order), organizacja buforów czasowych w kluczowych punktach przepływu, ich właściwy rozmiar i ich wizualna kontrola są niezbędne, aby zapewnić płynne przekazywanie „pałeczki” w łańcuchu dostaw.

Chcieć wiedzieć więcej? Zachęcamy do zapoznania się z zakresem szkolenia Demand Driven Leader organizowanym przez Demand Driven Institute oraz naszymi rozwiązaniami zgodnymi z modelem operacyjnym DDOM!

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,