Jak określać profile przepływu w modelu operacyjnym Demand Driven Operating

By Bernard Milian
flow profile

Profile przepływu a profile buforów zapasów

W przypadku zarządzania zapasami z wykorzystaniem metody DDMRP definiowane są profile buforów. Profil bufora grupuje artykuły o podobnych cechach – czasy uzupełniania zapasu, zmienność popytu, zmienność podaży. Takie grupowanie pozwala na przypisanie identycznych reguł ustalania wielkości bufora wszystkim tym artykułom (strefy czerwone, żółte, zielone, wykrywanie skoków zapotrzebowania, itp.).

Jeśli chodzi o model operacyjny DDOM, to w podobny sposób zidentyfikujemy profile przepływu. W przypadku zestawu elementów, które mają podobne przepływy, zastosujemy wspólne reguły planowania i realizacji tych planów. Te zasady sterowania definiują:

  • Gdzie znajdują się krytyczne punkty kontrolne w przepływie – punkty kontrolne,
  • Jak planować, pod ograniczone lub nieograniczone moce produkcyjne, i jak obiecać wiarygodną datę dostępności,
  • Gdzie umieścić bufory czasu i jak dopasować ich wielkość
  • Jakie zasady grupowania i sekwencjonowania zastosować

Profil przepływu będzie więc grupował razem zestaw produktów o podobnych marszrutach.

W zależności od rodzaju produkcji to ćwiczenie będzie mniej lub bardziej skomplikowane. W każdym razie, będziesz musiał zmobilizować zespół, który dobrze zna środowisko firmy: produkcję, stosowane metody, zasady planowania, procedury jakościowe …

Value Stream Mapping – mapowanie strumienia wartości na poziomie makro

Proponowane podejście jest podobne do tworzenia klasycznej VSM, ale generalnie na mniej szczegółowym poziomie. Nie szukasz marnotrawstwa ani stosunku czynności niedających wartości dodanej do wartości dodanej. Analizujesz strumień wartości w poszukiwaniu przepływu, aby zastosować metodę PULL do wywoływania materiału, która umożliwi poprawę procesów.

W tej analizie będziesz starał się zidentyfikować:

  • Jakie są ograniczenia, czyli kroki procesu, które definiują tempo przepływów lub gałęzi przepływów.
  • Gdzie ma miejsce i odbywa się kolejkowanie.
  • Jakie są główne szlaki (przebiegi), którymi podążają produkty.
  • Jaka jest obserwowana zmienność: na przykład średnia, mediana, minimalny, maksymalny czas i odchylenie standardowe między dwoma etapami procesu.

Możesz skorzystać z wiedzy zespołowej, spaceru po procesach (gemba walk), ale także z analizy danych, co pozwoli na oparcie dyskusji na faktach. Takie podejście zdecydowanie przyspiesza analizę.

Demand Driven vs. Data Driven

Chodzi tutaj o kwestię wykorzystania historii transakcji, które możesz mieć w swoim systemie ERP lub systemie MES.

Celem tego zabiegu jest narysowanie mapy przepływu. Na mapie ustala się częstotliwości wykorzystania każdego zasobu, jego obciążenia pracą i czas oczekiwania między operacjami.

Ta technologia, która jeszcze niedawno była kosztowna, jest teraz coraz bardziej dostępna. Na rynku jest wiele rozwiązań, na przykład rozwiązania chmurowe lub wizualizacje Power BI. Trochę poszukiwania na Internecie w temacie „process mining” powinno dać ci kilka wskazówek.

Odwiedzenie warsztatu / produkcji z zespołem projektowym i zaprojektowanie modelu sterowania na podstawie tego mapowania pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i pozwoli bardzo szybko osiągnąć konsensus.

Połączenie analizy danych i inteligencji zbiorowej

Jeśli na przykład zauważysz, że zapasy produkcji w toku (WIP) często gromadzi się przed danym centrum roboczym, które jest jednym z najbardziej obciążonych i jest używanym w dużej liczbie zleceń produkcji, to są to wskazówki, że może to być ograniczenie i dlatego idealny punkt kontrolny.

Jeśli zauważysz, że wiele zleceń produkcyjnych przechodzi przez zasób, który niekoniecznie jest ograniczony, ale stanowi skrzyżowanie przepływów (linia lakiernicza, laboratorium jakości, itp.), to prawdopodobnie jest to również punkt kontrolny, przed którym powinien zostać umieszczony bufor czasu.

Te narzędzia do eksploracji procesów pomogą również zidentyfikować rodziny przepływów poprzez wykrywanie wariantów i analogii. Na przykład, niektóre przepływy mogą mieć to samo ograniczenie podstawowe. Inne wymagają kilkukrotnego przejścia przez te same zasoby. Jeszcze inne przepływy przechodzą przez kilka ograniczeń. I wreszcie pojawią się również takie przepływy, które nie przechodzą przez żadne ograniczenie (nie są ograniczone).

Na podstawie takich analiz łatwo będzie przepisać model sterowania do naszego rozwiązania DBR +. Wszystko po to, aby uzyskać cyfrowy przepływ ciągniony dostosowany do twojego środowiska. Wrócimy do tego w przyszłych artykułach.

Chcesz zbadać to w swoim kontekście? Nie wahaj się z nami skontaktować!

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,

material flow - musicians

Przepływ potrzebuje swojego rytmu

Muzyka i rytm Jeśli jesteś muzykiem lub po prostu miłośnikiem muzyki prawdopodobnie rozpoznajesz rytm w sposób naturalny! Od muzyki klasycznej po pop, rock, electro czy