DDMRP dla branży farmaceutycznej i producentów urządzeń medycznych

By Bernard Milian

Kryzys zdrowotny wyniósł łańcuch dostaw wyrobów medycznych i leków na pierwszy plan – aby ujawnić lub podkreślić jego kruchość.

Na długo przed tym kryzysem przemysł farmaceutyczny coraz bardziej cierpiał z powodu poważnych niedoborów, mimo że braki zapasów w przypadku leków mogą zagrażać życiu pacjentów.

Można się zastanawiać nad dynamiką, która przez lata doprowadziła do tej sytuacji: logika zarządzania rachunkowością zdrowotną – skoncentrowana na kosztach – prywatyzacja i rezygnacja z krajowej lub regionalnej polityki przemysłowej itp. – Nasze gazety w ostatnich tygodniach były bogate w analizy i trzymamy kciuki, aby rządy i przemysłowcy wyciągnęli właściwe wnioski.

Czy DDMRP i szerzej model Demand Driven Adaptive Enterprise może nam jakoś pomóc?

Wyzwania związane z łańcuchami dostaw produktów farmaceutycznych i medycznych

Łańcuchy dostaw leków i wyrobów medycznych charakteryzują się pewnymi cechami, które mają z natury negatywny wpływ na zwinność operacyjną:

 • Łańcuchy dostaw stały się strasznie długie. Aktywne składniki farmaceutyczne są pozyskiwane głównie z Chin. Maski chirurgiczne, osłony chirurgiczne pochodzące z Chin, głównie transportem morskim. Rękawiczki chirurgiczne i diagnostyczne z Tajlandii i Malezji itp.
 • Azjatyccy gracze wyselekcjonowani przez nasze zespoły zakupowe zostali wybrani ze względu na ich niskie koszty, a nie elastyczność, czy zorientowanie na klienta. W tych łańcuchach dostaw znajdujemy zamówienia miesięczne, o stałych okresach trwających czasem kilka miesięcy, wydłużone dodatkowo tygodniami frachtu morskiego. Chociaż standardowy czas realizacji jest już długi – powiedzmy 4 miesiące – nierzadko można znaleźć kilkumiesięczne opóźnienie. To praktyki z innej epoki w porównaniu do innych branż przemysłu.
 • Ograniczenia jakościowe i regulacyjne są wszechobecne, co jest bardzo dobrą rzeczą, ale dodaje pewną dawkę zmienności związanej z partiami oczekującymi na zwolnienie. Terminy tych zwolnień są często nieokreślone, a ryzyko niepowodzenia wysokie.
 • Oczywiście w tym przypadku, podobnie jak w innych branżach, rośnie złożoność portfeli produktów, co powoduje, że prognozowanie jest bardzo niepewne. Dodajmy do tego ryzyko kryzysu sanitarnego prowadzącego do gwałtownych wahań popytu. Kolejną zmienną jest kilkumiesięczny czas realizacji uzupełnień zapasów, powiązane z nim prognozowanie długoterminowe, a także ryzyko wygaśnięcia. W efekcie, po uwzględnieniu tych wszystkich czynników, otrzymujemy gigantyczny efekt byczego bicza (ang bullwhip effect).

Jako anegdota, nadzorowałem planowanie łańcucha dostaw wyrobów medycznych podczas kryzysu związanego z H1N1: w ciągu 3 tygodni przeszliśmy z 2-letniej nadwyżki zapasów do całkowitego wyczerpania zapasów masek chirurgicznych …

W tym kontekście przybliżenie branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego do realiów popytu na rynku ma sens – taki jest cel wdrożenia modelu Demand Driven Flow i Demand Driven Adaptive Enterprise.

Niewiele firm w tym sektorze ma kulturę pracy bazującej na metodzie PULL, ponieważ kontekst wydaje się do tej metody nie pasować. Podejścia Lean często pojawiały się późno i były wdrażane w bardzo ograniczonym zakresie.

Kiedy około 10 lat temu przejąłem odpowiedzialność za łańcuch dostaw urządzeń medycznych, po tym jak przyszedłem ze świata dostawców motoryzacyjnych, szok był oszałamiający. Kiedy zacząłem wprowadzać kilka praktyk typu pull flow, wyglądałem jak szalony marzyciel z innej planety …

Jak wykorzystać DDMRP w farmaceutykach i wyrobach medycznych?

Dzięki możliwości wdrażania metody na dowolnych końcach łańcucha dostaw, a później poszerzania wdrożeń na kolejne ogniwa, dzięki integracji z systemami informatycznymi klientów i wbudowanej zdolności reagowania na zwiększoną zmienność, DDMRP umożliwia wydajne i szybkie wdrożenie modelu przepływu napędzanego prawdziwym popytem w tym konkretnym środowisku z tak wieloma ograniczeniami.

Przyjrzyjmy się niektórym aspektom wdrażania DDMRP w przepływie produktów farmaceutycznych lub urządzeń medycznych.

Projektu nowego modelu – Demand Driven Operating Model (DDOM)

Aby uzyskać elastyczność, pierwszym kluczem jest skrócenie czasu realizacji, to oczywiste, ale firmy z sektora często o tym zapominają.

Wdrożenie DDMRP rozpoczyna się od przeglądu mapowania przepływu w celu zdefiniowania celu operacyjnego. Podczas tego procesu projektowania należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

1. Pozycjonowanie zapasów strategicznych

 • W sytuacji, gdy surowce strategiczne (np. składniki aktywne), pochodzące z Azji, podlegają długim terminom realizacji i dużej potencjalnej zmienności podaży, metodologia pozycjonowania i określania wielkości zapasów DDMRP prowadzi do zadawania właściwych pytań i pozycjonowania wymaganych zabezpieczeń. Zwinność nie rymuje się z kruchością; konieczne jest zabezpieczenie zapasów we właściwych miejscach.
 • Procesy farmaceutyczne są często idealne do wdrażania strategii odraczanej produkcji (ang postponement). Wytwarzana jest masa, która może być składowana na etapie pośrednim półproduktów w postaci tabletek, kapsułek, butelek, tubek itp. Na tym etapie liczba wariantów jest ograniczona i będzie zróżnicowana dopiero podczas pakowania wtórnego z krótkim czasem realizacji.

2. Zamrożone horyzonty i częstotliwości

 • W nadziei na ustabilizowanie potrzeb i zabezpieczenie dostaw, zamówienia produkcyjne lub dostawcze są zamrożone w dłuższym horyzoncie czasowym. Jednak im dłużej są zamrożone, tym bardziej opóźniają reakcję na zmiany popytu, a zatem tym bardziej wzmacniają zmienność. Na przykład w przypadku przepływu fartuchów chirurgicznych z Chin przeszliśmy od stałego horyzontu produkcyjnego wynoszącego 3 miesiące z miesięcznymi zamówieniami do horyzontu 3 tygodni przy zamówieniach tygodniowych. Rezultat: znacznie stabilniejszy program produkcyjny, a jednocześnie uzyskanie większej zwinności. To jest przede wszystkim kwestia śmiałości, przekonywania, eksperymentowania i wdrażania przy użyciu odpowiednich procesów i oprogramowania.
 • Projektując model operacyjny, zadaj sobie właściwe pytania dotyczące wielkości kampanii, kolejności partii, produkcji lub pakowania oraz planowania grupowego. Koła planistyczne (ang planning wheels) są często bardzo odpowiednie w tym środowisku.
 • Jeśli masz przepływy morskie z Chin z dużą częstotliwością, zorganizuj mieszane kontenery, aby dostosować zielone strefy do najniższego możliwego poziomu, na przykład do jednego tygodnia.

3. Ograniczenia mocy produkcyjnych i kolejki

 • Aby przepływ był wydajny, przepływ ciągniony (pull) musi być płynny i zgodny z ograniczeniami modelu produkcyjnego. Zidentyfikuj te ograniczenia na etapie projektowania. Uważaj, czasami rzeczywiste ograniczenia nie są tam, gdzie myślisz, że są – na przykład mogą występować w procesie analizy jakości i procesu wydawania, a nie w samej produkcji.
 • Umieść bufory czasowe w przepływie tam, gdzie jest to wymagane. Bufory czasu to kontrolowane kolejki. Na przykład, prawdopodobnie jest jeden do umieszczenia w kontroli jakości lub przed sterylizacją.
 • W dziedzinie wyrobów medycznych dostawcy są często postrzegani jako posiadający nieskończone możliwości… co oczywiście nie ma miejsca. Zidentyfikuj dostawców, których ładowność / wydajność musi być kontrolowana w celu zdefiniowania właściwego procesu sterowania, od S&OP do wykonania.
 • Rozwiązania DD Tech zapewniają funkcje, które ułatwiają implementację wyrównanego przepływu: RCCP, planowanie przy ograniczonych mocach produkcyjnych, kontrola buforów czasowych, regulacje buforów, planowanie grupowe…

4. Ślad przemysłowy

 • Kryzys zdrowotny uwidocznił ten fakt: porzucenie całych branż przemysłu w Europie i Ameryce oraz przeniesienie ich do Azji znacznie osłabiło nasze łańcuchy. Mimo to mieliśmy know-how, czy to w produkcji masek, czy w produkcji wysokowartościowych chemikaliów.
 • Czy DDMRP może pomóc w geograficznej relokacji pewnych aktywności produkcyjnych i skrócić nasze łańcuchy dostaw? Prawdopodobnie tak i to na co najmniej dwa sposoby: poprzez ciągłe podkreślanie znaczenia przepływu oraz umożliwiając obliczenie i symulację wpływu tej lub innej strategii przemysłowej.

Skuteczne zarządanie w modelu Demand Driven

Po zaprojektowaniu i wdrożeniu modelu DDMRP ułatwia codzienne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z łańcuchem dostaw opieki zdrowotnej.

 • Aktywne monitorowanie zapasów poprzez ciągłe dostosowywanie stref i alertów realizacji planów w celu ochrony dostępności buforów.
Przykład ewolucji buforu DDMRP do rękawic do badan medycznych podczas Covid-19
 • W niektórych przypadkach brakuje surowca lub składnika strategicznego i pojawia się pytanie, do którego miejsca skierować dostępne ilości. Ustawienie buforów tego materiału w każdym miejscu oraz czerwony / żółty / zielony status przepływu netto z łatwością pozwalają na podejmowanie decyzji o alokacji na podstawie względnego priorytetu.
 • Dostarczanie niektórych materiałów nie jest możliwe przez cały rok – na przykład podczas chińskiego Nowego Roku – DDMRP ułatwia zarządzanie sezonowymi korektami, z którymi tradycyjna taktyka ma problemy.
 • Uwzględnienie ograniczeń związanych z datami przydatności jest ułatwione, gdy zapas jest zarządzany w sposób ciągły i dąży do osiągnięcia docelowego przedziału pomimo poziomów „za dużo” oraz „za mało”. Jeśli twoja czerwona + zielona strefa pozostają znacznie poniżej terminu przydatności, wszystko jest w porządku. Jeśli tak nie jest, należy zakwestionować to wymiarowanie wielkości bufora i, jeśli to możliwe, dostosować proces dostaw. Nierzadko pojawia się zielona strefa, która jest dłuższa niż okres przydatności do spożycia: partia jest produkowana, a część jest wyrzucana … Uwzględnienie w równaniu przepływu netto zbliżającego się wygaśnięcia partii ułatwia planowanie uzupełnienie na czas.
 • Jak ustalać priorytety dla zwolnień jakościowych? Ten powtarzający się problem jest znacznie ułatwiony przez wizualny i oparty na współpracy składnik DDMRP. Priorytet jest nadawany elementom z alertem wykonania i tym z najniższym procentem wykonania buforów podrzędnych. Priorytety w całym łańcuchu są wyrównane poprzez statusy zapasów i buforów czasowych.
 • Czy masz problemy ze zbilansowaniem zapasów w sieci dystrybucji? Czy sygnał wychodzący z sieci przez DRP jest zniekształcony, na co wpływa efekt byka? Czy starasz się i zmagasz, aby przekazać swoim fabrykom i dostawcom wiarygodny sygnał zapotrzebowania? Logika modułu dystrybucji DDMRP, poprzez wywołania z buforów u dołu łańcucha dostaw i zapewniająca sprawiedliwe rozmieszczenie udziałów, zapewnia skuteczną odpowiedź.
 • A co z procesem S&OP? Sześć lat temu uczestniczyłem w prezentacji podejścia S&OP giganta z branży farmaceutycznej. Byłem oszołomiony prezentacją. Krótko mówiąc, odkryliśmy, że w 2016 roku ten gigant branży farmaceutycznej dopiero rozpoczynał swoją przygodę z S&OP (gdzie był od lat 80-tych?). Co więcej, główna część procesu koncentrowała się na ustaleniu konsensusu w sprawie oficjalnego zestawu danych … który oficjalnie potwierdził niedobór niektórych krytycznych leków w perspektywie wieloletniej!

DDMRP przywraca S&OP jego pełne znaczenie: ocenę możliwych scenariuszy i ułatwianie adaptacji do ciągle zmieniającego się środowiska.

Wreszcie, model napędzany popytem pozwala nam wdrożyć kompleksowy przepływ na całym łańcuchu dostaw, end-to-end, i przyczynić się do elastyczności i odporności naszych systemów opieki zdrowotnej. Mnożą się przykłady zastosowań. Wkrótce opublikujemy nowe studia przypadków wdrożeniowych z zakresu farmaceutyków i wyrobów medycznych, śledź nasze publikacje na tym blogu!

 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,