Czy pociągnąłbyś za spust?

By Bernard Milian

Szanse są znane – jeśli masz tylko 1 nabój w 6-stzałowym bębnie rewolweru i zostaniesz zaproszony do gry w rosyjską ruletkę, to masz 83% szansy na wyjście z niej cało. Ale czy mimo wszystko pociągniesz za spust?

A mimo to większość planistów w naszych nowoczesnych łańcuchach dostaw codziennie pociąga za spust, nie zastanawiając się nad tym w ogóle.

Najlepsze firmy na świecie osiągają 70-75% dokładności prognozowania na poziomie pojedynczego indeksu (SKU) w czasie realizacji uzupełnienia zapasu, czyli w jego Leadtime. Zdecydowana większość firm ma znacznie mniejszą wiarygodność prognoz.

Jednak codziennie planiści w naszych łańcuchach dostaw XXI wieku uruchamiają zamówienia na uzupełnienie zapasów w oparciu o te prognozy. Planiści pociągają za spust, wiedząc doskonale, że te prognozy są błędne, a zatem jest mało prawdopodobne, abyśmy dzięki nim mieli odpowiednie zapasy. Czy to zjawisko to masowe samobójstwo?

Pytanie brzmi, czy mamy inny wybór? Okazuje się, że tak, mamy. Nawiasem mówiąc nie jest to nic nowego, bo od dziesięcioleci wdrażamy powszechnie rozwiązania typu „pull-flow” w wielu branżach przemysłu. Natomiast chodzi tutaj o specyficzny model operacyjny, który uruchamia uzupełnianie zapasów w oparciu o rzeczywisty popyt.

Prognozy nie są same z siebie złe. Zdecydowanie potrzebujemy prognoz i prognozowania, aby przygotować nasz model operacyjny, który będzie odpowiadał rzeczywistemu popytowi, który … na pewno będzie różnił się od tych prognoz.

 Takie podejście oznacza:

  1. Wbudowanie elastyczności w nasz system wytwarzania, zwłaszcza poprzez mechanizmy rozdzielania, bufory zdolności produkcyjnych i bufory czasów realizacji,
  2. Przekazywanie jasnych sygnałów naszym planistom, aby umożliwić im podejmowanie najlepszych decyzji w ich codziennej pracy,
  3. Udoskonalenie naszego systemu ERP o elementy zwinności i sprawnego reagowania.

Właśnie takie rozwiązanie umożliwia metodyka DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) i rozwiązania informatyczne oferowane przez Demand Driven Technologies.

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent Posts

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,

Replenishment+ is now Intuiflow

Ten years ago, Demand Driven Technologies launched the world’s first Demand Driven supply chain solutions: Replenishment+, APM, and DBR+. Now, we’re uniting those solutions into a single, powerful solution. Meet Intuiflow.

What’s in a name?

Our solutions are built to make supply chain management intuitive — and help manufacturers ensure the best flow of materials through their supply chains.

What’s changed?

Intuiflow integrates all our solutions into a single, powerful platform — and incorporates AI/ML to identify patterns in demand faster and more accurately than ever before.

What does that mean?

Intuiflow brings you DDMRP, DDOM and DDS&OP compliance in one suite, powering critical synergies across the business.

Stay informed with our latest updates

Name*
Please provide your company email. Generic email domains like gmail.com and yahoo.com are restricted.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Replenishment+ is now Intuiflow