Planiści łańcucha dostaw – odkładajcie wszystko na później!

By Bernard Milian

Jako specjaliści ds. łańcucha dostaw wszyscy byliśmy szkoleni z konieczności przywidywania przyszłych zdarzeń. Jest to oczywiście absolutnie konieczne: musimy stale przygotowywać naszą firmę do tego, aby była w stanie zaspokajać przyszłe potrzeby. 

każdym wdrożeniem DDMRP dostrzegam jednak niefortunny nawyk: zamówienia produkcyjne składamy zbyt wcześnie, zamówienia do naszych dostawców składamy ze zbyt długim wyprzedzeniem. Podejmowanie decyzji zbyt wcześnie oznacza, że zamykamy się na alternatywne rozwiązania. Co się stanie, jeśli w między czasie zmieni się popyt? Nasze systemy MRP często zmuszają nas do potwierdzania i uwalniania zamówień zbyt wcześnie.  

Przeanalizujmy następujący przykład: załadowaliśmy do systemu prognozy i potwierdzone zamówienia na wyroby gotowe 

Jeśli jestem planistą komponentów, które często są kilka poziomów niżej w BOM niż wyroby gotowe, widzę zapotrzebowanie netto rozciągnięte w czasie. Natomiast nie wiem, czy to jest zapotrzebowanie na potwierdzone zamówienia klientów, produkcja pod prognozę, na uzupełnienie zapasu bezpieczeństwa.  

To zapotrzebowanie jest obliczane bardzo dokładnie przez system ERP. Wyniki tych obliczeń stanowią oficjalne dane systemowe, a taki status budzi zaufanie. Regularnie siadam na gorącym krześle za każdym razem, gdy notujemy brak komponentów do produkcji. Kiedy proszę mojego dostawcę o krótszy czas realizacji, to zawsze okazuję się to skomplikowane. Najwyraźniej, w obliczu takie sytuacji, w moim interesie jest, aby składać zamówienia z wyprzedzeniem. 

Ale decydowanie zbyt szybko prowadzi do podejmowania błędnych decyzji … 

Postarajmy się zrozumieć nasz model operacyjny i rzeczywiste czasy realizacji, w których musimy uruchamiać zlecenia. Następnie zbudujmy model sterujący, aby zacieśniać pętle uzupełniania zapasów, a następnie kontrolujmy go codziennie za pomocą odpowiednich narzędzi.  

Rozwiązania informatyczne DD Tech z założenia pozwalają uniknąć zbyt wczesnego podejmowania decyzji. Uruchomienie zamówień zbyt wcześnie w narzędzi planistycznym Replenishmentspowoduje status niebieski bufora – co oznacza przekroczenie dozwolonych wielkości sumarycznych zamówień i od razu poinformuje o tym fakcie planistę. Z kolei narzędzie do harmonogramowania produkcji DBR+ zaproponuje uruchomienie zlecenia tylko we właściwym czasie, tak aby dotarło ono na czas do bufora czasu umieszczonego przed głównym ograniczeniem systemu. 

 

Drodzy liderzy Supply Chain w środowisku Demand Driven! To jest właśnie jedno z wyzwań związanych z zarządzaniem zmianą: musicie dać swoim zespołom planistycznym pewność siebie, aby odważyli się podejmować decyzje planistyczne odpowiednio później! 

 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,