S&OP, przestań szukać konsensusu na poziomie pojedynczego zestawu liczb!

By Bernard Milian

W wielu firmach proces planowania sprzedaży i operacji (ang. S&OP – Sales & Operations Planning) ma na celu wygenerowanie KONKRETNEGO PLANU – ustalonego zestawu liczb, który stanowi konsensus między różnymi zespołami funkcyjnymi – sprzedażą, działami operacyjnymi, nowymi produktami i inicjatywami, finansami … 

Często ten zestaw liczb jest rozbijany (dezagregowany) do poziomu pojedynczego indeksu (SKU) i przesyłany do ERP w formie główne harmonogramu produkcji (ang MPS – Master Production Schedule). 

A potem bardzo często … nic nie dzieje się zgodnie z planem. Rzeczywista sprzedaż różni się od prognoz, występują problemy z realizacją produkcji, a nasz konsensus jest notorycznie podważony. Żaden problem, można powiedzieć. Przecież S&OP jest procesem miesięcznym: zaktualizujemy plan w kolejnej iteracji w przyszłym miesiącu. Dokonamy dekonstrukcji i przebudowy poprzedniego planu z uwzględnieniem tego, co aktualne. To nużące – takie ciągłe nadpisywanie czegoś, co było przecież uzgodnione i miało trwać, prawda? 

Co, jeśli spojrzymy na S&OP z nowej perspektywy – takiej, która ma przygotować firmę na zmiany, które mogą nastąpić? 

Nie chodzi przecież o uzgodnienie JEDNEGO planu, ale o rozważenie możliwych scenariuszy, które firma może napotkać w nadchodzących miesiącach: optymistyczne / pesymistyczne plany popytu, ryzyko zdolności produkcyjnych lub nieciągłości dostaw. Prawda jest taka, że przyszłość jest niepewna, a NAJLEPSZY plan nie istnieje! Z tego względu możesz i również musisz zdefiniować zakresy operacyjne, różne scenariusze i analizować różne horyzonty, w których będziesz musiał dokonywać konkretnych wyborów. 

Ale w takim razie, w jaki sposób działasz na co dzień (tu i teraz) i na ile jest to zgodne z możliwymi wersjami przyszłości określonymi w procesie S&OP? Przecież musisz z wyprzedzeniem przygotować swój model operacyjny i przetestować go, a wszystko po to, aby upewnić się, że będzie dobrze reagował w oczekiwanych zakresach operacyjnych (ang operating ranges) na te niepewne wersje przyszłości 

W związku z tym, cały widz polega na kwestii umiejętnego symulowania zachowania modelu operacyjnego w obliczu rozważanych scenariuszy przyszłości oraz na pracy z wyjątkami w celu dostosowania krytycznych parametrów punktów kontrolnych i buforów do problemów, które te symulacje pokazują. 

Właśnie te zadania i funkcje umożliwia moduł zaawansowanego planowania APM (ang Advanced Planning Module) zgodny z koncepcją S&OP w warunkach Demand Driven – DDS&OP. Modul APM stanowi rozwinięcie aplikacji Replenishment+ do zarządzania zapasami w buforach. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Demand Driven Technologies. 

 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,