menu icon
close

CEO’s, hoe uw supply chain beter te begrijpen en verder te ontwikkelen? 

By Bernard Milian

De overgrote meerderheid van directeuren komt niet uit de Supply Chain, Inkoop of Operations. Met een achtergrond in deze beroepsgroepen, was het logischer om door te groeien naar COO of Chief Supply Chain Officier. Natuurlijk zijn er noemenswaardige uitzonderingen, zoals Tim Cook bij Apple, maar de kans om CEO te worden met bijvoorbeeld een Finance-achtergrond, was vele malen groter. 

Lange tijd hadden de supply chain-beroepen geen stem in de managementteams, het was een ondergeschikt beroep, vooral werkend in de backoffice.  

Executives ontvangen pas bericht over hun supply chain, wanneer leveringen niet op tijd aankomen. Wanneer vertragingen leiden tot ontevredenheid bij klanten, wanneer nieuwe producten niet op tijd kunnen worden gelanceerd, wanneer financiële reserves moeten worden aangelegd voor overbodige of verouderde voorraden. Dit speelde vooral de laatste tijd. Leveringen (schepen, treinen of containers) werden ontregeld door de pandemie, de blokkering van het Suezkanaal, de oorlog in Oekraïne en alle domino-effecten daarvan. Velen van hen zijn zich bewust geworden van de kwetsbaarheid van hun operaties, of hebben het Bullwhip-effect op hun kosten ontdekt.  

Hoe kunnen we een strategie voor een onderneming uitstippelen en uitvoeren als we de werkingsmechanismen van haar stromen, haar capaciteiten, haar beperkingen en haar zwakheden niet kennen? Hoe kunnen we weten of de werkwijzen, processen, managementregels en -systemen die in de onderneming worden toegepast, zijn aangepast aan de strategische uitdagingen en ambities? 

Natuurlijk, er zijn legers van bereidwillige consultants die klaar staan om u te helpen. Ik heb enige tijd geleden een bedrijf bezocht dat in tien jaar, tien diagnoses heeft laten uitvoeren door consultants… Zonder de gedane aanbevelingen daadwerkelijk door te voeren.  

Op basis van eigen ervaring en de contacten met onze klanten hebben wij een aantal tips: 

Ontwikkel de vaardigheden van uw teams 

In plaats van consultants in te schakelen om weer een diagnose vast te stellen, kunt u beter vertrouwen op uw eigen teams en hun vaardigheden verder ontwikkelen.  

Leg de verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen zo veel mogelijk in de eigen waardeketen. Voorraadbeheer, Logistiek, Inkoop, Productie, Klantenservice. Verspil geen energie, het gaat om het harmoniëren van het hele proces, niet om het opsplitsen ervan. Kies een leider die gepassioneerd is over het grote geheel en die pragmatisch is. 

Zorg ervoor dat uw teams opgeleid zijn, zodat zij een gemeenschappelijk kader en de juiste methodologische en technische bouwstenen hebben. Tot het jaar 2000 waren de opleidingen in supply chain die van APICS (vandaag ASCM), aangevuld met LEAN/6Sigma opleidingen, het referentiekader. Jammer genoeg zijn de historische principes die in de APICS-opleidingen aan bod komen, niet aangepast aan de huidige tijd. Geef daarom liever de voorkeur aan opleidingen van het Demand Driven Institute, die zich toespitsen op de implementatie van processen, met als doel zich aan te kunnen passen aan de steeds veranderende wereld. 

Integreer datageletterdheid, analyse en zinvolle visualisatie in de opleiding van uw supply chain-team -teamleden van de supply chain in de 21e eeuw moeten data gedreven zijn. 

Betrokkenheid bij S&OP 

Het Sales & Operations Plan is HET managementproces om de aanpassing van een organisatie te sturen. Als leider moet u de S&OP voorzitter zijn. Het proces op zich is niet ingewikkeld, maar het vereist de moed om te rangschikken en de wil om te leren. Begrijp de verwachtingen en begin er direct aan, al doende leert men. 

Het gaat erom de teams van de onderneming op één lijn te krijgen, niet met een reeks cijfers (“het officiële plan”), maar met de mogelijke toekomst, de door te voeren veranderingen op basis van deze alternatieven. En de risico’s en onzekerheden waarmee rekening moet worden gehouden. Meer dan het uitvoeren van een plan, gaat het om het beheren van verandering en aanpassing en om ervoor te zorgen dat strategie en uitvoering op elkaar zijn afgestemd. 

Betrek uzelf bij de validatie van uw operationele model 

Weersta de verleiding om botweg richtlijnen te geven. “Verminder de voorraad” of “Verhoog de voorraad om de levertijd te verbeteren”.  

Uw vraagresponsmodel is wat het is. Het beschikt over capaciteiten die gekoppeld zijn aan een reeks parameters: productie- en distributie footprint, afstanden, doorlooptijden, belangrijke partners, voorraadinvesteringen, beleidsregels, vastgelegde marges, batchgroottes, enz. 

Er is vaak slechts beperkt begrip binnen het bedrijf, omdat het de verwachte verantwoordelijkheid overschrijdt. Ik ben bijvoorbeeld meerdere bedrijven tegengekomen waarvan de fabrieksmedewerkers denken dat ze “produceren op bestelling”… Om vervolgens een distributienetwerk te bevoorraden dat vol staat met voorraad. Dit maakt erg duidelijk dat er veel kansen liggen in het aanmeten van een end-to-end perspectief. 

De eerste stap bij het opzetten van een vraag gestuurd model is het beschrijven van de bestaande en de beoogde modellen, het karakteriseren van de responstijden, de vereiste hoeveelheid voorraad, de beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden, enz.  

Vraag, als leider, uw teams om het voortouw te nemen en op deze manier betrokken te raken bij de herzieningen en het wegnemen van beperkingen.  

Ontgrendel uw IT  

De opkomst van ERP-systemen in bedrijven heeft geleid tot een aanzienlijke werklast voor IT-teams en slokt telkens weer een zeer groot deel van de budgetten op. Een bijkomend nadeel is dat in veel bedrijven, vooral in de industriële sector, de IT-teams de ‘bewakers’ zijn geworden: ze weigeren af te wijken van wat in het ERP aan harde eisen is vastgelegd. De toegevoegde waarde van ERP is de gemeenschappelijke database en de striktheid van de transactionele processen, maar de huidige ERP-systemen slagen er niet in om de organisatie in staat te stellen zich snel aan te passen. Dat kan wel met cloudoplossingen zoals die van Demand Driven Technologies. Zorg ervoor dat uw IT-team weer een proces-innovatieve kracht wordt! 

Het vraag gestuurde model implementeren (natuurlijk) 

Het Demand Driven-model heeft zich bewezen in alle soorten industrieën; het is gestructureerd, het dekt alle bovengenoemde punten, de implementatie ervan is snel en niet duur én het levert resultaten op. Binnen enkele uren heeft u het overzicht, dat u ook nog eens kunt delen met aangesloten bedrijven. Neem contact met ons op voor meer informatie! 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

DDMRP vs (Re-) Order Point 

De oorsprong van Order Point  Hoe zag het voorraadbeheer eruit vóór MRP?  Voordat MRP werd ingevoerd, was de meest populaire aanpak van voorraadbeheer: Order Point.