menu icon
close

Automatisering van de capaciteitsplanning 

By Bernard Milian

In onze serie over de werkvloer 4.0, hebben we onderzocht hoe de productieorders op het juiste moment te starten, productie te optimaliseren, productie-flows te synchroniseren, en de productie te versnellen. 

In dit artikel bespreken we hoe een planning met een beperkte capaciteit te automatiseren volgens de principes van DDMRP. 

Combinatie van klantvraag en capaciteit beperkingen 

Het is belangrijk om de productiestromen af te stemmen op de reële vraag van de klant. Het is nog belangrijker om dit te doen op een realistische manier die compatibel is met de productie. DDMRP is, net als de Kanban loops en MRP, oneindig in capaciteit. We genereren aanvullende signalen in het tempo van de marktconsumptie, maar we hebben afvlakking nodig om daar efficiënt op te kunnen reageren. 

De principes van management zijn decennia geleden vastgelegd via Lean en de Theory of Constraints: HeijunkaDBR, Conwip, enz. 

We moeten dit nu alleen nog verwerken in het digitale en vraaggestuurde tijdperk… 

Productieplanning automatiseren 

Laten we eerlijk zijn: de overgrote meerderheid van de productiehandelingen wordt nog steeds in Excel gedaan of zelfs op fysieke borden. 

Dit komt niet door een gebrek aan digitale oplossingen, maar het heeft waarschijnlijk te maken met de complexiteit, het black box-effect van deze oplossingen en met de specificiteit van de bedrijfsregels die we in de algoritmen willen opnemen. Heel vaak zijn deze bedrijfsregels niet geformaliseerd, maar zitten ze gevangen in de hoofden van een aantal sleutelfiguren binnen de organisatie. 

Het gebrek aan automatisering en formalisering van deze planningsprocessen, wanneer de stromen ook maar enigszins complex zijn, leidt vaak tot een vertraging van de stroom. Om dit onder controle te houden, plannen we bijvoorbeeld slechts één operatie per dag of zelfs één per week, wat natuurlijk directe gevolgen heeft voor de doorlooptijden. 

Wanneer er dagelijks honderden of duizenden operaties moeten worden gepland, data aan klanten moeten worden doorgegeven, rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van materiaal, capaciteit en onvoorziene omstandigheden, dan zijn digitale oplossingen nodig. 

Heuristieken en DDMRP 

Om de eindige planning van belangrijke processtappen af te stemmen op de prioriteiten van DDMRP, ontwikkelt Demand Driven Technologies al meer dan tien jaar specifieke logica’s. Het doel is om de eindige capaciteitsplanning te automatiseren via algoritmen, maar ook om deze algoritmen begrijpelijk en duidelijk te maken voor de gebruikers. Vertrouwen is immers de sleutel tot dagelijkse acceptatie! 

Een van de sleutelelementen is het voeden van de planningsmotor met consistente prioriteiten, of het nu gaat om het aanvullen van voorraden (MTS) of om verkooporders (MTO). 

Als bijvoorbeeld meerdere productieorders een voorraadbuffer aanvullen, kennen we elke order een prioriteit toe in het planningsalgoritme. Een WO die een tekort oplost, krijgt de hoogste prioriteit en wordt ingepland vóór een WO die van geel naar groen gaat (volgens de kleurenschaal van de uitvoering). Een soortgelijke logica wordt toegepast op de MTO-stroom, om de planner te voorzien van consistente prioriteitensets. 

Op deze manier zorgen we ervoor dat de eindige capaciteitsbelasting van de onderliggende restrictie, rekening houdt met de prioriteiten van de orders volgens de DDMRP-buffers. De beloofde aanvullende data zijn in overeenstemming met dit schema. Zij houden rekening met de tijdbuffers ter bescherming van onvoorziene omstandigheden en de DDMRP uitvoeringswaarschuwingen worden permanent bijgewerkt. 

Dit maakt het mogelijk om binnen een paar seconden een realistisch plan te hebben dat écht wordt gestuurd door de vraag van de klant. Dit plan kan vervolgens door de planner worden verfijnd en via tijdbuffers in real time op de werkplaats worden aangepast. 

De algoritmen die in de loop van de implementaties zijn ontwikkeld, integreren weer andere logica’s. Bijvoorbeeld groepering en bepalen van de primaire structuur, beheer van orderhiërarchieën, beheer van “superpieken” van de vraag die voorbij gaan aan de DDMRP-piekdetectiehorizon, enz. Dit alles op een duidelijke en intuïtieve manier voor de planners. Wanneer de sleutelpersoon, die in de loop der jaren de interne planningslogica heeft ontwikkeld, zegt: “Ja, ik ben het eens met dit plan”, hebben we een winnaar! 

Als u meer wilt weten over het digitaliseren van uw pull flow en het automatiseren van uw planning, neem dan contact met ons op; dan zullen we nog meer Intuiflow productiegeheimen onthullen… 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

DDMRP vs (Re-) Order Point 

De oorsprong van Order Point  Hoe zag het voorraadbeheer eruit vóór MRP?  Voordat MRP werd ingevoerd, was de meest populaire aanpak van voorraadbeheer: Order Point.

Het elimineren van het Bullwhip Effect 

Het Bullwhip effect is een van de meest voorkomende problemen in de toeleveringsketen, waarmee zowel fabrikanten, distributeurs als detailhandelaren te maken hebben.  De oorzaak van