Jak zarządzać wyjściem z kryzysu w podejściu Demand Driven?

By Bernard Milian

Wdrożyłeś całość lub część modelu operacyjnego opartego na popycie (DDOM), aby sterować swoimi operacjami, więc powinieneś być przygotowany na radzenie sobie w sytuacjach niepewności. 

Jednak obecną sytuację charakteryzuje niespotykany dotąd poziom zakłóceń. 

Twoje fabryki, dostawcy lub klienci mogą stać w miejscu lub działać bardzo wolno. Być może przeciwnie, masz do czynienia z wyjątkowym popytem i przegrzaniem, ponieważ działasz w sektorze opieki zdrowotnej. 

Jedno jest pewne: efekt bullwhip (byczego bicza) już działa i będzie utrzymywał się na ekstremalnym poziomie w nadchodzących miesiącach, co może być katastrofalne dla twojego biznesu. 

Jakie praktyki należy zalecić w krótkim terminie, aby jak najlepiej wykorzystać Demand Driven Operating Model? Czego można się nauczyć, aby ulepszyć swój model w przyszłości? 

Zamiarem tego postu jest podanie kilku tropów, ale nie będziemy sugerować, że wyczerpiemy zagadnienie. Autor nigdy nie spotkał się z taką sytuacją i nie ma w związku z tym gotowych rozwiązań. Nie wahaj się więc zareagować na ten post, skomentować i wnieść wkład do tematu, abyśmy wszyscy mogli uczyć się razem. 

Wykorzystywanie względnych priorytetów 

Istnieje wysokie ryzyko, że albo nie będziesz w stanie zaspokoić całego popytu, albo będziesz musiał wyprzedzić oczekiwania klientów w krótkim okresie. DDMRP umożliwia identyfikację względnych priorytetów i zarządzanie sytuacjami niedoboru lub nadwyżki w najbardziej zrównoważony sposób. 

Monitoruj i kwestionuj widoczne wzrosty popytu 

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej obecnie obserwujemy wyjątkowe, jednorazowe zapytania, nie tylko na papier toaletowy … Analizuj wzrosty popytu, które widzisz, i nie wahaj się ich kwestionować! Ryzykujesz wysyłką swoich strategicznych zapasów do klienta, który boi się wyczyszczenia swoich zapasów, ale który skończy z nadmiernym zapasem i długo nie będzie od ciebie ponownie zamawiać. 

Być może masz u swoich klientów B2B minimalne wielkości zamówień (MOQ), które generują znaczące jednorazowe zamówienia. Na przykład dostarczasz produkty do dystrybutorów, którzy zamawiają je raz w miesiącu, lub twoi przedstawiciele handlowi oferują zniżki na zamówienia powyżej określonego progu. Ostatnią rzeczą, którą teraz chcesz, jest radzenie sobie z nieodpowiednimi jednorazowymi zapotrzebowaniami – być może nadszedł czas, aby tymczasowo zaoferować częstsze przesyłki w mniejszych partiach. 

 

Jeśli utworzyłeś zapasy zarządzane przez dostawcę u swoich klientów (VMI)masz wgląd w ich zapasy oraz ich rzeczywiste zużycie, będziesz w stanie zarządzać tą fazą tak dokładnie, jak to możliwe. Jeszcze nie w VMI? Pomyśl o tym na przyszłość! 

Zarządzaj priorytetami planowania i alertami wykonania z jeszcze większą dyscypliną na co dzień. 

Zmienność podaży i popytu jest ekstremalna. Bardziej niż kiedykolwiek wdrażaj dyscyplinę operacyjną codziennie, a nie co tydzień. Monitoruj swoje bufory czasu w procesach produkcyjnych na hali co najmniej raz na zmianę. Postępuj zgodnie ze wszystkimi wyjątkami i reaguj na nie w sposób zdyscyplinowany. 

Dostosuj sposób obliczenia ADU 

Twój model operacyjny zawiera metodę obliczania średniego dziennego zużycia w celu dostosowania rozmiarów buforów. Istnieje duże ryzyko, że element zapotrzebowania używany do określania rozmiaru pętli uzupełniania zapasu jest bardziej niepewny niż kiedykolwiek wcześniej i że mechanizmy obliczeniowe są tymczasowo nieodpowiednie. 

 

Jeśli, na przykład, obliczasz całość lub część ADU na podstawie historii ostatnich wysyłek, a twoje zamówienia są bardzo niskie lub nawet przerywane (nieciągłe)twoje bufory będą zbyt duże. 

W związku z tym należy ponownie ocenić i dostosować metodę obliczeń ADU, aby uzyskać najniższy możliwy błąd oszacowania popytu, który będzie odpowiadał aktualnej sytuacji. 

Pamiętaj o jednej rzeczy: czynnik napędzający popyt na rynku, czyli rzeczywiste potrzeby klientów i konsumentów końcowych, nie powinny się bardzo zmieniać po zakończeniu kryzysu. Zmiany w średnim okresie powinny wynosić tylko kilka %, może na przykład -5 lub -10%. Będziemy nadal jeść, myć się, dbać o siebie lub konsumować zaawansowane technologicznie produkty. 

 

Jeśli obliczasz ADU na podstawie historii, rozszerz horyzont, aby wygładzić efekty. Możesz także wykluczyć okres, który twoim zdaniem jest przeładowany zakłóceniami i nie oddaje natury prawdziwego popytu. Jeśli uwzględniasz prognozy, upewnij się, że twoi prognostycy pracują bardziej niż kiedykolwiek na informacjach o zużyciu i rzeczywistej konsumpcji na poziomie zagregowanym. 

Spoiler: twoje ADU będzie błędne i prawdopodobnie gorsze niż zwykle. Wskazane może być zwiększenie czerwonych stref poprzez tymczasowe zwiększenie czynników zmienności. 

Oceniaj różne scenariusze z wykorzystaniem Demand Driven S&OP (DDS&OP) 
 
Wszystkie dotychczasowe prognozy i scenariusze S&OP zostały wysadzone w powietrze. Przyszłość jest całkowicie niepewna. Wszystko, co możesz zrobić, to ustalić serię scenariuszy – optymistycznych, pesymistycznych – ze swoimi zespołami oraz w kontakcie z rynkiem. Oceń wpływ tych scenariuszy na prognozowane bufory i obciążenie punktów kontrolnych za pomocą modułu DD S&OP (Replenishment+ APM). 
 
Zadecyduj o dostosowaniach buforów zdolności produkcyjnych oraz buforów zapasów zastosuj je poprzez planowane współczynniki korekcyjne. 

Przewiduj, ale nie decyduj zbyt wcześnie. 

Dostosuj swoje bufory zgodnie ze scenariuszami DD S&OP i zaimplementuj bliższy niż zwykle proces monitorowania i śledzenia wyników. Skorzystaj z danych analitycznych swojego modelu operacyjnego, aby wykryć znaczące nierównowagi i odchylenia. Twój zespół ds. planowania taktycznego może wymagać przeprowadzenia przeglądu procesów co tydzień, a nie co miesiąc. 

 

Nie wahaj się redukować zielonych stref w celu częstszego dostosowywania odnowienia zapasu do zamówień. Im częściej i jak najbliżej rzeczywistego zapotrzebowania, tym lepiej się dostosujesz. 

 

Postaw przepływ w centrum gry, walcz z krótkoterminowymi obniżkami kosztów! 

Widzimy już drastyczne decyzje, szczególnie w dużych korporacjach: zamrożenie lub anulowanie wszystkich projektów, zatrzymanie wszystkich pracowników tymczasowych, przygotowanie planów zwolnień itp. 

Nie ulega wątpliwości, że kryzys ten będzie miał wpływ ekonomiczny i spowoduje obciążenie przepływów pieniężnych wielu firm, dlatego należy podjąć środki zaradcze. 

Nie zapominajmy, że przepływ ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy i jej dostosowania do następnych turbulencji i zakłóceń. Upewnij się, że ciągły przepływ pozostaje w centrum decyzji zarządczych, w czasach, gdy redukcja kosztów będzie alfą i omegę dla niektórych decydentów. Proces adaptacyjnego S&OP (Adaptive S&OP) pomoże ci, jeśli już masz go wdrożonego w organizacji. 

A przede wszystkim przygotuj się na przyszłość. Jeśli rozpocząłeś swoją transformację Demand Driven, przyspiesz ją, ponieważ również szybkość zmian w twoim otoczeniu rośnie. 

 

Jeśli nie przystąpiłeś jeszcze do tej transformacji i nadal stosujesz model oparty o prognozowanie sprzedaży, pilne jest przeprojektowanie łańcucha dostaw, aby był on sprawny i odporny na podobne uderzenia! 

 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,