Hoe kunnen we een “Demand Driven” oplossing uit deze crisis vinden?

By Demand Driven Technologies

 U hebt het Demand Driven” operationeel model geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd om uw activiteiten te besturen, dus u zou voorbereid moeten zijn voor onzekere situaties.  

De huidige periode kent echter een ongekende mate van verstoring.  

Uw fabrieken, leveranciers of klanten kunnen stilstaan of extreem traag zijn. Misschien wordt u juist geconfronteerd met een uitzonderlijke vraag en oververhitting omdat u in de zorgsector actief bent. 

Eén ding is zeker: het bullwhip effect is al aan het werk en zal de komende maanden op een extreem niveau blijven, wat verwoestend kan zijn. 

Wat zijn de beste methodes die u op korte termijn kunt aanbevelen om optimaal gebruik te maken van uw vraag gestuurde operationeel model? Welke lessen kunnen worden geleerd om uw model in de toekomst te verbeteren? 

De bedoeling van dit bericht is om enkele aanwijzingen te geven, maar het pretendeert niet volledig te zijn – de auteur is nooit geconfronteerd met een dergelijke situatie en heeft de oplossingen niet. Aarzel dus niet om te reageren en uw bijdrage te leveren, zodat we allemaal samen kunnen leren. 

Hefboomwerking relatieve prioriteiten 

Het risico is groot dat u ofwel niet aan alle vraag kunt voldoen, ofwel dat u op korte termijn vooruit moet lopen op wat uw klanten mogelijk gaan bestellen. Met DDMRP kunt u relatieve prioriteiten vaststellen en situaties van tekorten of overschotten zo evenwichtig mogelijk beheren. 

Monitor en analyseer de vraag pieken 

Meer dan ooit tevoren zien we uitzonderlijke eenmalige verzoeken, en niet alleen voor toiletpapier… Analyseer de pieken in de vraag die u ziet en aarzel niet om ze te analyseren! U loopt het risico uw strategische voorraden naar een klant te sturen die bang is om op te raken, maar die uiteindelijk te veel voorraad heeft en voor langere tijd niets bij zal bestellen.  

Misschien heeft u minimale bestel hoeveelheden bij uw B2B-klanten die belangrijke eenmalige vraag genereren. U levert bijvoorbeeld aan distributeurs die één keer per maand bestellen, of uw vertegenwoordigers geven korting voor bestellingen boven een bepaalde drempel. Het laatste wat u nu wilt is het afhandelen van extreme eenmalige verzoeken – het kan het juiste moment zijn om tijdelijk meer frequente zendingen in kleinere hoeveelheden aan te bieden. 

Als u een gedeeld voorraadbeheer heeft opgezet met uw klanten (Vendor Managed Inventory(VMI)) en u heeft inzicht in hun voorraden en werkelijke verbruik, dan kunt u deze fase zo goed mogelijk beheren. Nog niet in VMI? Denk er eens over na voor de toekomst! 

Beheer de planningsprioriteiten en executie waarschuwingen met nog meer discipline op dagelijkse basis. 

De variabiliteit van vraag en aanbod is extreem. Meer dan ooit, voer operationele discipline uit op een dagelijkse in plaats van wekelijkse basis. Monitor je operationele tijdbuffers minstens één keer per dienst. Behandel alle uitzonderingen op een gedisciplineerde manier.  

Pas de berekening van uw gemiddeld dag verbruik (ADU) aan 

Uw operationeel model bevat een methode voor het berekenen van het gemiddelde dag verbruik (Average Daily Usage (ADU) om uw buffers te valideren. Het risico is groot dat de vraag component die in de (her)berekening van herbevoorrading zit, extremer is dan ooit, en dat de berekeningsmechanica tijdelijk ongeschikt is. 

Als u bijvoorbeeld uw verbruik geheel of gedeeltelijk berekent op basis van de recente verzendgeschiedenis, en uw zendingen zijn erg vertraagd of zelfs onderbroken, dan zullen uw buffers te veel dalen. 

 U moet daarom uw berekeningsmethode van het verbruik opnieuw evalueren om de minst slechte schatting van de vraag te verkrijgen die op dit moment van toepassing is. 

Vergeet één ding niet: de vraagstimulans op de markt, de echte behoeften van de eindverbruikers, moeten niet veel veranderen als de crisis eenmaal voorbij is. Deze veranderingen op de middellange termijn zouden slechts een paar % moeten bedragen, bijvoorbeeld -5 of -10%. We zullen blijven eten, wassen, voor onszelf zorgen of hightech producten consumeren. 

Als u uw gemiddeld verbruik op de historie berekent, breidt u uw referentiehorizon uit om de effecten glad te strijken. U kunt ook een periode uitsluiten die u als te verstorend beschouwt. Als u prognoses opneemt, zorg er dan voor dat uw forecast team meer dan ooit werkt met consumptie informatie van de eindverbruiker, en op een geaggregeerd niveau. 

Een inzicht: uw ADU‘s zullen niet prefect zijn, en waarschijnlijk verder weg dan normaal van wat er werkelijk gaat gebeuren. Het kan gepast zijn om uw rode zones te vergroten door de variabiliteitsfactoren tijdelijk te verhogen.  

Evalueer de scenario’s in uw DD(Demand Driven) S&OP 

Uw forecast en gerelateerde S&OP  zijn zojuist niet correct gebleken. De toekomst is totaal onzeker. Het enige wat u kunt doen is een reeks scenario’s opstellen – optimistisch, pessimistisch – met uw teams in contact met de markt. Evalueer de impact van deze scenario’s op de evolutie van uw buffers en de belading van uw controle punten met uw S&OP DD-module (Replenishment+ APM).  

Beslis over de aanpassingen van de capaciteits- en bufferregelingen en pas deze toe door middel van de geplande aanpassingsfactoren. 

Anticiperen maar niet te vroeg beslissen 

Pas uw buffers aan volgens uw DD S&OP scenario’s en implementeer een intensiever dan gebruikelijk bewakingsproces. Gebruik de analytische informatie van uw operationeel model om significante onevenwichtigheden en afwijkingen te detecteren. Het kan zijn dat uw tactische review team wekelijks in plaats van maandelijks een beoordeling moet uitvoeren.  

U kunt gerust uw groene zones verminderen voor een frequentere aanpassing, maar ook uw ontkoppelde tijdlijnen wanneer deze een vaste planningshorizon weerspiegelen. Hoe vaker en hoe dichter bij de reactietijden, hoe beter u zich zult aanpassen. 

Focus op FLOWben kritisch tegen kostenreducties op korte termijn! 

Er worden al drastische beslissingen genomen, vooral in grote organisaties: alle projecten bevriezen of annuleren, alle uitzendkrachten stoppen, alle teams ontslaan, ontslagprogramma’s opstellen, etc 

Het lijdt geen twijfel dat deze crisis een economische impact zal hebben en de kasstroom van verschillende bedrijven onder druk zal zetten, en er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen.  

Laten we niet vergeten dat de cashflow de kern vormt van de duurzaamheid van een bedrijf en het vermogen om zich aan te passen aan de volgende turbulentie. Zorg ervoor dat het de kern van de managementbeslissingen blijft, in een tijd waarin kostenreductie de alfa en omega van sommigen zal zijn. Het Adaptieve S&OP-proces zal u helpen als u het heeft ingevoerd. 

En vooral, wees voorbereid op de toekomst. Als u uw Demand Driven-transformatie hebt gestart, versnel deze dan, want de snelheid van de veranderingen neemt toe.  

Als u nog niet met deze transformatie bent begonnen en nog steeds in een forecast gestuurd model zit, is het meer dan dringend noodzakelijk om uw model te herontwerpen om het wendbaar en veerkrachtig te maken! 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

DDMRP vs (Re-) Order Point 

De oorsprong van Order Point  Hoe zag het voorraadbeheer eruit vóór MRP?  Voordat MRP werd ingevoerd, was de meest populaire aanpak van voorraadbeheer: Order Point.