S&OP: onderscheid maken tussen de tactische en strategische horizon

By Bernard Milian

In mijn carrière moet ik hebben deelgenomen aan meer dan 200 maandelijkse S&OP (Sales and Operational Planning) -vergaderingen, op het niveau van een fabrieks- of groep managementoverleg.

Een terugkerende uitdaging tijdens deze beoordelingen was om het team over de horizon te laten kijken en het bedrijf voor te bereiden op de uitdagingen op middellange/ lange termijn op een gecoördineerde en gestructureerde manier.

Het grootste deel van de energie en aandacht van de teams was gericht op de komende twee-drie maanden, het inhalen van de achterstand, het oplossen van de huidige kwaliteitscrisis, het voorbereiden op de komende vakantiestop, of het richten op de voorraad vooruitzichten aan het einde van het kwartaal…

Erger nog, het begin van de review was vaak gewijd aan een terugblik op het verleden: waarom hebben we het plan – verkoop of productie – niet gemaakt met een paar politieke gevechten onderweg…

De echte strategische discussies en beslissingen werden vaker genomen bij de koffieautomaat of in het restaurant dan tijdens de S&OP meeting!

DDS&OP en Adaptive S&OP

Toen ik begin 2014 werd opgeleid in de DDMRP-methodiek, was het duidelijk dat in de CDDP-training (Certifieerde Demand Driven Planner) destijds de S&OP-component dun was. DDMRP werd meestal beschreven als een operationeel mechanisme voor voorraadaanvulling. De link op langere termijn werd aan het einde van de training kort besproken. Het was verpakt in 7 dia’s, met vermelding van de projectie van buffers en een variantieanalyse.

In de loop der jaren heeft het Demand Driven Institute, in samenwerking met Dick Ling, de uitvinder van S&OP, dit aspect van het Demand Driven Adaptieve Enterprise-model uitgebreid. Toen ik het onderstaande model voor het eerst zag, was ik verbijsterd.

Waarom maken we S&OP een moeizaam twee fase proces dat in veel bedrijven moeilijk vol te houden, is, enerzijds een DDS&OP (Demand Driven Sales and Operational Plan) en anderzijds een Adaptieve S&OP? Was S&OP niet al moeilijk genoeg?

Ontkoppeling en afstemming van operaties en strategie

Na verschillende bedrijven te hebben begeleid bij de implementatie van dit model, moet ik toegeven dat ik het mis had. Het model is relevant en effectief – omdat het de tactische en strategische activiteiten ontkoppelt.

De DDS&OP is gebaseerd op het Demand Driven Operating Model: we meten het gedrag van het model aan de hand van analytische rapportages, we identificeren verbetermogelijkheden, we projecteren het model op korte/middellange termijn om te anticiperen op de gebeurtenissen van de komende maanden: vooruitbouwen om te anticiperen op een fabriekssluiting, aankomende promoties, capaciteit aanpassen. We bevinden ons duidelijk op tactisch niveau, de activiteit van het DDS&OP-team is zeer nuchter, we evalueren de scenario’s van de komende maanden en we bereiden het operationele model voor door te anticiperen, met name door zone aanpassingsfactoren van de buffers. Het is op dit niveau en door dit team dat de problemen van het moment, evenals de risico’s en kansen van de komende maanden, worden aangepakt. Dit is waar gegevensanalyse en projecties worden gemaakt – via de Replenishment+ APM (Advanced Planning Module).

Adaptieve S&OP richt zich daarom op de strategische horizon en beslissingen en behoort echt tot het leiderschapsteam. Deze strategische S&OP is wel gelinkt met de korte termijn: hij wordt dankzij de DDS&OP synchroon met het pull flow-bedrijfsmodel gehouden. Maar de focus ligt op de lange termijn en de strategie. Door dit onderscheid tussen tactische en strategische horizon te formaliseren, helpt het Demand Driven Instituut bedrijven om besluitvorming op het juiste niveau en door de juiste teams te verwoorden.

Michelin heeft bijvoorbeeld duidelijk twee verschillende en complementaire processen onderscheiden: “M0-M3” en “M0-M12″ voor de implementatie van het “Prod’Agile seizoen 2” project

Tijdens onze virtuele conferenties van maart-april-mei 2021 hebben verschillende bedrijven verdere uitleg gegeven over de evolutie van hun S&OP-proces in hun Demand Driven-transformatie. We nodigen u uit om hun getuigenissen te ontdekken in beschikbare herhalingssessies!

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

DDMRP vs (Re-) Order Point 

De oorsprong van Order Point  Hoe zag het voorraadbeheer eruit vóór MRP?  Voordat MRP werd ingevoerd, was de meest populaire aanpak van voorraadbeheer: Order Point.