To nie wydarzyło się tylko w 2020 – niepewność będzie nadal rosła!

By Bernard Milian
uncertainity

OK, rok 2020 był wyjątkowym rokiem pandemii. Wpływ na nasze życie osobiste i zawodowe był ogromny. Rok 2021 pozostaje bardzo niepewny.

Pomiar globalnej niepewności gospodarczej

Jeśli jednak cofniemy się o krok i zignorujemy Covid-19, zauważymy, że niepewność, przed jaką stają nasze firmy, stale rośnie. To nie jest teza konsultanta, to wymierny fakt.

Tak, tak, istnieją miary ewolucji globalnej niepewności, a w szczególności dwie, które niedawno odkryłem:

  • „Światowy indeks niepewności – World Uncertainty Index” i
  • „Wskaźnik niepewności polityki gospodarczej – Economic Policy Uncertainty Index”.

Linki do obydwu można znaleźć u dołu tego artykułu . Żyjemy w świetnym okresie, w którym nawet wątpliwości mierzy się za pomocą dużych zbiorów danych (big data) …

Co mówią nam te oba spójne wskaźniki?

World Uncertainty Index mierzy powtarzanie się terminu „niepewność” i jego synonimów w raportach Economist Intelligence Unit.

Te pomiary dotyczą ostatnich trzydziestu lat od 1990 r. Efekt można zaobserwować na poniższym wykresie. Czy widzisz wyraźny trend?

Economic Policy Uncertainty bierze pod uwagę trzy czynniki. Jednym z nich jest ilościowe określenie niepewności polityki gospodarczej, gdzie źródłem jest występowalność hasła w czasopismach na świecie. Drugi czynnik odzwierciedla liczbę przepisów w amerykańskim federalnym kodeksie podatkowym, które wygasną w nadchodzących latach. Trzeci komponent ocenia brak zgody wśród prognostów ekonomicznych co do przyszłości i traktuje to jako wskaźnik niepewności.

Wskaźnik jest mierzony dopiero od 1997 roku, ale opowiada bardzo podobną historię:

Powyższe mierniki mogą być dyskusyjne, ale potwierdzają to, czego doświadczają przedsiębiorcy, zespoły zarządzające przedsiębiorstwami i kierownicy łańcucha dostaw: rośnie niepewność. Te dwa wskaźniki powyżej są liczone na poziomie globalnym i dlatego są wygładzane przez prawo dużych liczb. Kiedy zejdziesz do poziomu firmy lub, co gorsza, produktu wytwarzanego w firmie, ta niepewność jest znacznie większa!

Adaptacyjność w sercu firmy

Niepewność pozostanie wokół nas i niewątpliwie będzie nadal rosnąć. To wszystko z powodu powiększającej się ilości oferowanych produktów, postępującej cyfryzacji, globalnego ocieplenia, wstrząsów płyt tektonicznych głównych potęg gospodarczych i wielu przyszłych zjawisk … o których nie mamy pojęcia.

W tym kontekście najważniejszą cechą firmy jest jej zdolność do ciągłej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Ta zdolność adaptacji jest wyraźnie warunkiem trwałości firmy.

Ta adaptacja musi mieć miejsce na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Innymi słowy, niezależnie od Twojej roli w firmie, od zarządu aż po hale produkcyjne, ciągłe dostosowywanie się do zmian musi być naturalne.

W tym celu Demand Driven Institute opracował model „Demand Driven Adaptive Enterprise”.

DDMRP to tylko jeden działający trybik w tym modelu. DDMRP to jedna cegła w całym murze. Dynamiczne bufory zapasów, które dostosowują się do zmieniającego się popytu, są naturalnym sposobem adaptacji firmy. Taki zestaw buforów działa w sposób bardziej zwinny i bardziej online niż tradycyjny cykl planowania – S&OP-MPS-MRP.

Mówiąc szerzej, model operacyjny DDOM dodaje mechanizmy buforujące i sterujące, które ułatwiają ciągłą adaptację całego środowiska produkcyjnego, czy to MTS, MTO, ETO.

DDS&OP łączy adaptację mechaniki operacyjnej i strategię, zapewniając odpowiednią rekonfigurację w ciągu najbliższych kilku tygodni / miesięcy.

Adaptacyjna S&OP to ewolucja S&OP w bardziej niepewnym świecie – skupia się na umożliwieniu zespołowi zarządzającemu przyjęcia niepewności i dostosowania działalności w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu.

Budowanie zdolności dostosowawczych wykracza zatem daleko poza ustanowienie dynamicznych buforów zapasów i pilotażowe projekty w kolorystyce czerwono-żółto-zielone. Adaptacyjność to podejście systemowe, które wdraża się poprzez kompletny model operacyjny (DDOM), połączenie strategii i operacji (DDS&OP) oraz sterowanie strategiczne (Adaptive S&OP).

Nasze rozwiązania programowe są zaprojektowane tak, aby obejmowały cały ten obszar, aby pomóc firmom na wszystkich poziomach dostosować się do niepewności!

 

 

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

AI and DDMRP

Ciągłe doskonalenie, sztuczna inteligencja i DDMRP

Dziesięciolecia inicjatyw Lean i ciągłego doskonalenia głęboko zmieniły sposób działania wielu firm. Odeszliśmy od tradycyjnej organizacji z hierarchiczną strukturą liderów, którzy podejmują decyzje i wykonawców,