Dit is geen knelpunt, het is een juweeltje!

By Demand Driven Technologies

Knelpunt theorie gebruikt soms terminologie die ons niet het juiste perspectief geeft… Eerlijk gezegd, het managen van knelpunten doet het bloed niet sneller stromen, of juist wel? 

Zolang je, net als ik, een opstandige en dus een wat kritische kijk op knelpunten hebt… 

En toch is de boodschap absoluut relevant: in elk systeem hebben we linken die ons vermogen om te reageren op onze klanten beperken. Het zijn bijvoorbeeld deze belangrijke stappen die de doorvoer, de tact en de volgorde van ons productiesysteem bepalen. Al onze managementaandacht moet gericht zijn op deze controlepunten: we moeten er het beste van maken en ze beschermen tegen gevaren – want elk verlies op deze hefboom punten is een verlies voor het hele systeem. 

Laten we dus van perspectief veranderen: dit zijn geen “beperkingen” of “zwakke schakels”: het zijn de meest waardevolle middelen die je hebt.  Het zijn juweeltjes. Verwen ze! 

Het Demand Driven Operating Model (DDOM) dat door het Demand Driven Institute (DDI) is gedefinieerd, voorziet in de mechanismen die u in staat stellen om u te concentreren op deze hefboomwerking. 

Met DBR+, de gecertificeerde DDOM-oplossing, kunt u nu uw informatiesysteem gebruiken om uw meest waardevolle knelpunten te beschermen en te benutten, zodat ze elke minuut aan de echte prioriteiten werken om uw klanten te bedienen.  

Get in Touch

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

You may also enjoy

DDMRP vs (Re-) Order Point 

De oorsprong van Order Point  Hoe zag het voorraadbeheer eruit vóór MRP?  Voordat MRP werd ingevoerd, was de meest populaire aanpak van voorraadbeheer: Order Point.